5 frasa yang tidak dapat diucapkan kepada anak

Kadang-kadang kita hancur dan tidak memikirkan apa dan bagaimana kita katakan kepada anak. Sementara itu, ungkapan yang tergesa-gesa boleh berubah menjadi kompleks kanak-kanak, yang kemudiannya sangat sukar untuk disingkirkan.

Dalam isu ini saya akan memberitahu anda tentang frasa yang anda perlukan selama-lamanya lupa dan jangan pernah memberitahu anak anda.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: